Bøgetvej

Denne side er i øjeblikket under opbygning!!!!!

 -

Bøgetvej 9 Indvielse af frysebox i Utterslev

  1. Forrest Sigrid Gallevej 47 præstegårdsforpagt. g.m.A.Rasmussen senere Gråstedgård, Købelev

  2. Dreng med cykel ???????

  3. ????   med mørk kasket

  4. ????   med lys kasket

  5. Svend Skotte Husmandsvej 28, med blød hat

  6. Anne   Skotte Husmandsvej 28, gift Villedsen

  7. Agnes Suhr Lillevej 30 Hintzegård

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bøgetvej 17 ca. 1952

--------------------------------------------------------------------------------------

Utterslev Andelsmejeri. 1895

 

 

Bøgetvej 58 er nu et Mejeriet Galleri

Oprettet 1896 under medvirken af H.P Philipsen. Slagelse. Brandforsikring 80.900 Kr. Ejendomsskyld 30.000 kr.   165 Leverandører med 1050 Køer, heraf 10 med over 20 køer, 30 med 4 Køer eller der  under. Reduktaseprøve. Mejeriet deltager i Tuberkulosens Bekæmpelse. Kulfyring. Elektrisk Belysning.

Mejerier er monteret med Sinus Indvejningsvægt (1910), 2 Jack Udvejningsvægte (1917), Paasch & Larsen, Petersen Smørvægt, Buaas og Paasch & Larsen, Petersen Pasteuriseringsapparater (1903 og 22), P. & L.,P. Forvarmer (1912), Atlas Kølemaskine (1913), 2 Titan Centrifuger (1921 og 25), Silkeborg Kærner (1929), Sabroe Kedel (1906), Alliance Dampmaskine (1913), Træostekar.

       Der anvendes overvejende fortinnede Transportspande. Mejeriet har Køleanlæg. Der solgtes 2000 kg Ost en detail på Mejeriet og 6000 kg til Leverandører. Til Ostens fremstilling anvendes der 32.000 kg Sød og 68.000 kg Skum. og Kærnemælk. Afkøling ved Kølemaskine. Skummetmælken sælges til Kondenseringsfabrik. Mejeriet anvender Handelssyre. Fløden syrnes i bassin. Mejeriet har eget Laboratorium. Der afregnes efter fedtenheder. Personale: Mejeribestyrer, 2 Mejerister, 1 Elev, 1 Kontrol, Leverandørernes 9 Kuske Mejeribestyreren fører regnskaberne. regnskabsår: går fra maj til Maj.

Formand

Jacobsen, Konrad, f. 12 April 1879 i Vindeby, søn af Murermester V. A. Jacobsen og Hustru. Gift 7. Aug. 1903 med Marie J., Datter af husejer P.Rasmussen Nymann og Hustru.    Uddannet som murer oh ved landvæsen, murermester 1923. Medlem af Utterslev Sognneaad 1923, Formand for Utterslev Andelsmejeri 1920, Vurderingsmand for Kreditkassen og for landbygningernes alm. Brandforsikring. Adresse: Utterslev pr. Kastager.

Bestyrer    

Kristensen, Peder Mikael, F. 14 Feb.. 1895 på Jordbo Mølle, Søn af Møller Chr. Christensen og Hustru Elona, F. Petersen. Gift 1921 med Tonny Anna K., F. Rasmussen. Elev på Hjellerup Andelsmejeri, Mejerist på Andelsmejerierne Bos, Søndervinge, Nordenbro Tryggelev og Slemminge, gennemgået Dalum Mælkeriskole 1919-1920. Mejeribestyrer på Utterslev Andelsmejeri 1920.        

________________________________________________________________

Kastager smedie

Skoning af hest ved kastager smedien på Bøgetvej nr. 108

Skoning af hest ved kastager smedie på Bøgetvej  år 1911

 

Ejer C.F. Clausen.

Solgte den i 1914, hvorefter han købte en gård i Kastager.

I 1922 købte han villaen ” Bella Vista” ved siden af stationsbygningen i Utterslev. (jernbanevej 11)

Til ejendommen hørte hele vestsiden af den nuværende Jernbanevej, og en vej gik på den vestlige side af de nuværende parcelhusgrunde.

Resten af vejen kan endnu anes ved dens udmunding i Gallevej vej nr. 91.

Sidst i 20erne påbegyndtes bygning af parcelhusene, Gallevej 91 derefter Jernbanevej nr. 21 .15 .19. 17 ( 1930 ), nr 13 (1947).

Murermester Olsen byggede alle husene.

Han var gift med en plejedatter af C.F.Clausen ( I.Feltsens kusine).

Ingemann Feltsen købte i 1930 jernbanevej 17, men byttede hus med sin plejefar i 1944.

På bille ses fra venstre mestersvend Møller

( efter 1914 købte han en smedie i Tvindstrup, Horsens )

Derefter ses Ejer smedemester C.F. Clausen (1875 – 1945 ) overfor omtalte plejesøn Ingemann Feltsen ( født 1906 – 1994 )

Smedesvend Agner Frederiksen,

Johan Frederik Feltsen ( født 1842 eller 1843)

Svigerfar til C.F.Clausen, og bedstefar til Ingemann Feltsen, han flyttede ind hos C.F.Clausen i 1913 efter sin hustrus død. Deltog i krigen 1864. Fik siden Dannebrigsmedalje. Mistede højre arm i 1870erne, i et af de første damptærskemaskiner Lolland ved Christianssæde.

Den sidste på billedet er lærling Niels Ewald Svendsen.